احتراما به استحضار کلیه کاربران عزیز ایساتیس سرور می رساند، بنا به دستور پلیس فتا احراز شماره موبایل های ثبت شده در پروفایل کاربری ضروری بوده و درصورت عدم احراز از ارائه سرویس دهی معذور خواهیم بود.

باتشکر

ایساتیس سرورMonday, January 24, 2022

« بازگشت