سرور اختصاصی خارج **باتوجه به نوسانات ارز، قبل از سفارش با واحد فروش جهت استعلام قیمت هماهنگ نمایید**

DED-Hetzner-EX42-NVME
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
  Hdd 2 x 512 GB SATA 6 Gb/s NVMe SSD
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
22,840,000 هزینه راه اندازی
DED-Hetzner -EX52-NVME
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
  Hdd 2 x 1 TB NVMe SSD
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
31,500,000 هزینه راه اندازی
DED-Hetzner -EX62-NVME
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
  Hdd 2 x 1 TB NVMe Gen3 x4
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
37,000,000 هزینه راه اندازی
DED-Hetzner-EX42
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
  Hdd 2 x 4 TB SATA Enterprise Hard Drive 7200 rpm
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
20,000,000 هزینه راه اندازی
DED-Hetzner-EX52
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
  Hdd 2 x 8 TB SATA Enterprise Hard Drive 7200 rpm
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
31,000,000 هزینه راه اندازی
DED-Hetzner-EX62
  سرور اختصاصی آلمان
  Ram 64 GB DDR4
  Cpu Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
  Hdd 2 x 8 TB SATA Enterprise Hard Drive 7200 rpm
  Traffic Unlimited
  Backup Space 100 GB
  Guaranteed bandwidth 1 GBit/s
  جهت استعلام قیمت به واحد فروش تیکت بزنید
33,000,000 هزینه راه اندازی
کد تخفیف برای اطلاع از #کد_تخفیف می‌توانید پیج اینستاگرام ایساتیس ‌سرور ( isatisserver ) را دنبال کنید.