میزبانی وب (هاست) پنل مدیریت cPanel

HOST-IR-1
2,600,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 500 مگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 260 هزار تومان
HOST-IR-2
3,900,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 1 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 390 هزار تومان
HOST-IR-3
5,200,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 2 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 520 هزار تومان
HOST-IR-4
7,500,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 5 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 750 هزار تومان
HOST-IR-5
9,500,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 10 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 950 هزار تومان
HOST-IR-6
12,000,000ریال/سالیانه
  هاست ایران
  پنل مدیریت cPanel
  فضا 20 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  بکاپ گیری ماهیانه
  هزینه راه اندازی رایگان
  سالیانه 1میلیون و200 هزار تومان