سرورمجازی هلند سرور مجازی ویندوز هلند | سرور مجازی لینوکس هلند

NL-VPS-1024
1,600,000/ماهیانه
 • سرور 1024 هلند
 • پردازنده 1 هسته
 • رم اختصاصی 1 گیگابایت
 • فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک 1 ترابایت
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
 • ماهیانه 160 هزار تومان
NL-VPS-2048
2,100,000/ماهیانه
 • سرور 2048 هلند
 • پردازنده 2 هسته
 • رم اختصاصی 2 گیگابایت
 • فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک 2 ترابایت
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
 • ماهیانه 210 هزار تومان
NL-VPS-3072
2,800,000/ماهیانه
 • سرور 3072 هلند
 • پردازنده 3 هسته
 • رم اختصاصی 3 گیگابایت
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک 3 ترابایت
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
 • ماهیانه 280 هزار تومان
NL-VPS-4096
3,400,000/ماهیانه
 • سرور 4096 هلند
 • پردازنده 4 هسته
 • رم اختصاصی 4 گیگابایت
 • فضا 130 گیگابایت
 • ترافیک 4 ترابایت
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
 • ماهیانه 340 هزار تومان
NL-VPS-8192
6,000,000/ماهیانه
 • سرور 8192 هلند
 • پردازنده 8 هسته
 • رم اختصاصی 8 گیگابایت
 • فضا 260 گیگابایت
 • ترافیک 8 ترابایت
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
 • ماهیانه 600 هزار تومان
کد تخفیف برای اطلاع از آخرین اخبار تخفیفات می‌توانید پیج اینستاگرام ایساتیس ‌سرور ( @isatisserver ) رو دنبال کنید.