سرورمجازی هلند سرور مجازی ویندوز هلند | سرور مجازی لینوکس هلند

NL-VPS-1024
2,400,000/mo
 • سرور 1024 هلند
 • پردازنده 1 هسته
 • رم اختصاصی 1 گیگابایت
 • فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک 1 ترابایت
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
NL-VPS-2048
3,000,000/mo
 • سرور 2048 هلند
 • پردازنده 2 هسته
 • رم اختصاصی 2 گیگابایت
 • فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک 2 ترابایت
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
NL-VPS-3072
3,500,000/mo
 • سرور 3072 هلند
 • پردازنده 3 هسته
 • رم اختصاصی 3 گیگابایت
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک 3 ترابایت
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
NL-VPS-4096
4,700,000/mo
 • سرور 4096 هلند
 • پردازنده 4 هسته
 • رم اختصاصی 4 گیگابایت
 • فضا 130 گیگابایت
 • ترافیک 4 ترابایت
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
NL-VPS-8192
7,000,000/mo
 • سرور 8192 هلند
 • پردازنده 8 هسته
 • رم اختصاصی 8 گیگابایت
 • فضا 260 گیگابایت
 • ترافیک 8 ترابایت
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتاسنتر WorldStream
کد تخفیف برای اطلاع از #کد_تخفیف می‌توانید پیج اینستاگرام ایساتیس ‌سرور ( isatisserver ) را دنبال کنید.