مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Active'

 فعال سازی ویندوز

  1- KMS SERVER برای فعال سازی ویندوز می توانید از KMS Server استفاده کنید. برای این کار...