مشاهده مقالات برچسب زده شده 'time'

 تنظیم تاریخ و ساعت در لینوکس

تنظیم تاریخ و ساعت در لینوکس توسط NTP Server در ابتدا برای بررسی و زمان و تاریخ در سرور خود می...