مشاهده مقالات برچسب زده شده 'user manager'

 پاک کردن دوره ای لاگ های User Manager میکروتیک

مراحل انجام کارپاک کردن دوره ای لاگ های User Manager میکروتیک ساخت اسکریپت ابتدا وارد Winbox...