مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Microsoft Toolkit'

 فعال سازی ویندوز

  1- فعال سازی ویندوز  با KMS SERVER برای فعال سازی ویندوز می توانید از KMS Server استفاده...